Кюськя̀ Катихи́зисъ

Кюрьтьмяллѝ.

Идю́. Ху́же вирянътны̀ пить ки́рле эдемъ валѝ?

Хора̀въ. Кря́жинъ вирянтны̀.

Идю́. Ма пить ки́рле вулъ?

Хора̀въ. Омба̀ што сі̂олъ кутара̀ть то́ра батьня̀, і̂умюргѝ сирлахма́лла батьня̀, а́ли о́рихъ тю́сля кала́мъ, іумюргѝ и́ра бо́рнызь батьня̀?

Идю́. Еплѐ сивыхланма́лла то́ра батьня?

Хора̀въ. Шо́гышзамба, ишъ киллнызамба, и́сьзамба-да.

Идю́. Камъ сивыхланать то́ра батьня̀ шогышзамба?

Малаллине вулас

Кюскя свято́й і̂ома̀ге.

Кюскя свято́й і̂ома̀ге.

КРАТКАЯ СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ

Ти́нь – сі̂ора́тны ача́замъ бекъ і̂ора́ддыръ сума́гла олда̀въ – зыръ да сютьнѐ, омбала̀ што онъ – да̀нъ юзься̀сиде́рясъ сирѐ сва́пъ – жинъ.

1. Сіо́дъ-Сянда́лыкъ сіоратны̀.

Перь То́ра Свято̀й Тройцара посябатра́нъ іуміорь- да̀нъ борна́ть, минь боръ, визѝ – хири́-зыръ, иликре́нбехъ борче, болъ, бо́леда:

Торра́нъ – поснѐ по́рьда сіора́тна визи-хирялля. То́ра порня-да (сянда́лыкрыня) ту́ври нимьда́нъ.

Торра́ сяндалыкры̀ ябала̀ нихужда́ ки́рле маръ, омба што Вулъ ху ижинча̀ или́къ бо́рче халь да то́лыхъ и́рада; порнѐ ту́вре вара́ ху и́ра и́рикъ-ранъ; порь оньданъ сі̂ора́тны ь̂ижиндыръ ирры́ня, вый-се́минъ кіорьтьмялли́ня кіобирьдя́дыръда она̀.

То́ра порьня́да ту́вре ху перь сомагъба, порьня тума̀ болдя́рныранъ.

То́ра первѐй ту́вре сюдъсянда́лыгга си́рь ба іоза́взыръ: о́лта ко́нъ – хожи́нча іозаре вулзаня̀.

Малаллине вулас