Матѳей Çырнă Евангеліе

Матѳей Çырнă Евангеліе.

Хусан, 1873

Тупмалли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Отъ Совѣта Братства Святителя Гурія печатать дозволяется.
Казань, 6-го Іюля 1873 года.

–  Предсѣдатедь Совѣта Епископъ Викторинъ.

 

I ПŸЛĔМ.

Авраам ывăлĕйĕн, Давид ывăлĕйĕн Іисус Христосăн тĕпĕ. Авраамран Исаак çуралнă; Исаакран Іаков çуралнă; Іаковран тăвăнĕсемпе Іуда çуралнă; Іудан Ѳамар йатлă арăмĕнђен Зарапа Фарес çуралнă; Фаресрен Эсром çуралнă; Эсромран Арам çуралнă; Арамран Аминадав çуралнă; Аминадавран Наассон çуралнă; Наассонран Салмон çуралнă; Салмонăн Рахаваран Вооз çуралнă; Воозăн РуѳренОвид çуралнă; Овидрен Іессей çуралнă; Іессейрен Давид патша çуралнă; Давид патшанăн Урія йатлă çын арăмĕнђен Соломон çуралнă; Соломонран Ровоам çуралнă; Ровоамран Авія çуралнă; Авіяран Аса çуралнă; Асаран Іосафат çуралнă; Іосафатран Іорам çуралнă; Іорамран Озія çуралнă; Озіяран Іоаѳам çуралнă; Іоаѳамран Ахаз çуралнă; Ахазран Езекія çуралнă; Езекіяран Манассія çуралнă; Манассіяран Амон çуралнă; Амонран Іосія çуралнă; Іосіяран Іоаким çуралнă; Іоакимрен тăванĕсемпе Іехонія çуралнă. Çаксем пур те Вавилона куçса кайас умĕн çуралнă. Вавилона куçсан вара Іехоніяран Салаѳіил çуралнă; Салаѳіилрен Заровавел çуралнă; Заровавелрен Авіуд çуралнă; Малаллине вулас

Іоанъ ранъ

Іоанъ Ранъ Свято́й Еванггель

 (1820, Хусан)

Тупмалли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

Пось 1.

Посл. 1.

Малда́нъ болза̀ сума́хъ сума́гъ, та То́ра бадьня̀ болза̀, сума́гъ та болза̀ То́ра. Ся́гга болза̀ і̂умюрьде́нь То́ра бдьня̀. Порь да омба̀ болза̀,о́нзыръ да ни́минь болма́нъ, ми́нь болза̀ Онъ жинчѣ болза̀ бо́рназь, борназь та болза̀ сю́дь си́нъзама.Сюдъ тютю́мъ ра сюдтара́ть, тютю́мъ да она̀ хоплама́нъ. Болза̀си́нъ Торра́нъ я́ны Іоа́ннъ ятлы̀. Сягга кильза̀ кюнделя́ньшинъ кюнделя́ньдаръ сю́дъ шинъ, порьза́мъ даиня́нчерь омбала̀. Хува̀ ма́ръ ву́лъ болза̀ сю́дъ, вара̀ болза̀ я́ны, кюньделе́ньдаръ сю́дъжинъ. Болза̀ тю́рьсю́дъ хужъ сюдалдара́ть по́рь синна̀ киляггя́нна сюдъсянда́лыка. Болза̀ сюдъсянда́лыкъ ра, сюдъсянда́ лыкъ да она̀ баллама́нъ. Кильза̀ ху́ унъзамъ бада, ху́унъзамъ вара̀ она̀ кюрьтмя́ресь. А ху́жезамъ кю́рьтресъ она̀, сявазама̀ иняняггя́ньсама о́нанъ я́тъне барза̀ и́рикънболма̀ То́ранъ ача́замъ бала̀. Ху́жезамъ і̂онъ ранъ маръ, ни і̂уть киля́ны ранъ маръ, ни арзи́нъ шо́кышъ ранъ маръ: но Торра́нъ сі̂ора́тна. Сума́гъ та і̂уть болза̀: борнза̀ дапе́ринъ жинчѐ; а́берь да ко́рдымыръ аслы́не о́нынъ, аслы́не тува́нъ а́шшеранъ бекъ, толдарны́не ы́ра ба́тышъба чи́нлахъ бала̀ да. Іоа́ннъ кюнделеньля́ть о́нъ жинъ, кычкырза̀ да кала́ть: а́къ ляже, ху́жжинъ а́бѣ калаза̀, ма́нъ ми́нь хы́зсинъ киляггя́нъ, турза̀ манъ унчѐ ся́вынжинъ что вулъ и́ликъ манда́нъ болза̀: Ту́вны ранъ да о́нанъпо́рь а́берь и́льдымыръ и́ра ба́тышне и́ра ба́тышъ синя̀. Онжинъшто зако́нъ Моисе́й ранъ: а и́раба́тышъ тю́рь да Іису́съ Христо́съранъ болза̀.

Малаллине вулас

Лука ранъ

Лука Ранъ Свято́й Ева́нггель

(1820, Хусан)

Тупмалли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

Пось. 1.

Посла́мышъ. 1.

Еплѐ и́нде нума́йзамъ тапра́тресь калама̀ би́льна пи́ринь хошра̀ и́сьсамъ жинъ. Еплѐ калаза̀ кута́рчесь пиря̀ перьвѣ́й хуза́мыръ корагга́нъзамъ и чора́замъ сума́хъне: а́бе да шокшла́рымъ порьннѐ тюрь бильзѐ, ьирьги́ба і̂уггермѐ сана̀ а́сла Ѳео́филъ, сана̀ инендере́съ жинъ ся́вана, миньннѐ а́зе вире́нтна бо́лна.

Малаллине вулас