Илапай: Эпир Астампула кайиччен


Эпир Астампула кайиччен
Акмасăрах тырă пулать тетчĕç,
Вырмасăрах кĕлте тулать тетчĕç.
Эпир Астампула кайсассăн
Аксассăн та тырă пулмарĕ.

Эпир Астампула кайиччен
Шыв вырăнне юхать сĕт терĕç.
Çиес çăкăр хуплу пулать терĕç.
Сĕчĕ çеç мар, шывĕ те пулмарĕ,
Хуплу çеç мар, çăкăрĕ те пулмарĕ.

Шухăшăра пĕлтерĕр

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s